Start-up Registration

/Start-up Registration
Start-up Registration 2018-01-09T08:56:55+00:00

* Required

  • פירוט הטכנולוגיה שהחברה פיתחה לצורך בחינת התאמתה למתחם (בהיקף של עד עמוד)
  • (שם + שם משפחה)
  • תאריך אחרון לרישום: 30.01.2018