Start-Up Registration

/Start-Up Registration
Start-Up Registration2018-03-06T13:18:10+00:00

טופס הרשמה למתחם הסטארטאפים – אגריטך 2018

 

קריטריונים להשתתפות בביתן החדשנות:

תנאי סף – חברת חדשנות ישראלית המייצרת מוצרים עתירי ידע או טכנולוגיה.
עמידה בתנאי הסף אינה מאפשרת באופן אוטומטי השתתפות בביתן. חברות המגישות מועמדותן, ייבחנו על ידי ועדה מקצועית מטעם מארגני האירוע.

מפרט טכני של הביתן:
• עמדת תצוגה מעוצבת ע”י המארגנים.
• כל יחידות התצוגה תהינה זהות כאשר חלק מעיצוב הפנים יכלול תבנית גראפית קבועה שתשלח למציגים ובה ישולב חומר תדמיתי/פרסומי של החברה. על המציג לעמוד בלוח הזמנים כפי שיוגדר על ידי המארגנים להעברת גרפיקה לצורך הצגה בביתן.
• תתאפשר בתשלום הוספה של עזרי הצגה לביתן כגון מסך פלאזמה, תוספות חשמל ואינטרנט.

עלות משוערת להשתתפות (לאחר סבסוד):
• ש”ח + מע”מ

תאריך אחרון לרישום: 9.3.2018

כתובת לבירורים:
אווה ויסלר – 074-7457493
ewaisler@kenes-exhibitions.com

* Required

Start-up registration

  • פירוט הטכנולוגיה שהחברה פיתחה לצורך בחינת התאמתה למתחם (בהיקף של עד עמוד)
  • **יש להזמין חשמל ותאורה רק במידה ויש צורך להרחיב מעבר לציוד הבסיסי המגיע עם העמדה
  • (שם + שם משפחה)