Agritech 2018: Changing the Face of Agriculture (Hebrew)

//Agritech 2018: Changing the Face of Agriculture (Hebrew)

אגריטך 2018 התערוכה תציג חקלאות יוצרת מציאות

אנו מצפים לארח השנה כ-43,000 מבקרים מישראל ורחבי העולם” – אומרת גב’ פרימה זילברמן, מנכלית חברת כנס תערוכות שביחד עם עמותת אגריטך, מארגנת את התערוכה משנת 1999 ◄ יושב ראש עמותת אגריטך, מר אופיר ליבשטיין; “בכנס השנה בין התאריכים ה-8 עד ה-10 במאי, יתקיימו 16 מושבים, קרוב ל-50 מרצים, בחלקם מומחים בתחום הגנת הצומח וצמחים מיוחדים, שיגיעו מרחבי העולם, יוצגו פרויקטים בינלאומיים באזורים צחיחים.

תערוכת אגריטך והכנס הנלווה אליה (May 8 – 10, 2018, Tel-Aviv, Israel | International Agro Technology Exhibition & Conference) בשיתוף משרד החקלאות, משרד החוץ, משרד הכלכלה ו’מכון הייצוא’ יתקיימו במרכז הכנסים והתערוכות בתל-אביב, בין התאריכים ה-8 עד ה-10 במאי. זוהי התערוכה ה-20 במספרה שמתקיימת בישראל ומושכת אליה עשרות אלפי מבקרים מלמעלה ממאה מדינות לרבות מדינות עימם ישראל אינה מקיימת קשרי מסחר.

“ל‘אגריטך 2015’ הגיעו 35,000 מבקרים, שליש מתוכם; שרים, ראשי מדינות ומשלחות רבות מרחבי העולם. ככל שהמגמה תימשך, אנו מצפים לארח השנה כ-43,000מבקרים מישראל ורחבי העולם” – אומרת גב’ פרימה זילברמן, מנכלית חברת כנס תערוכותשביחד עם עמותת אגריטך, מארגנת את התערוכה משנת 1999.

אגריטך היא מתערוכות הטכנולוגיה החקלאית המובילות והגדולות בעולם ומהווה במה בינלאומית לחברות חקלאות ישראליות וזרות להציג את פסגת החדשנות שמתרחשת במקום שבו הטכנולוגיה והחקלאות נפגשים.

פרימה זילברמן, מנכלית חברת כנס תערוכות | רקע: תערוכת אגריטך 2018

 

 

 

 

 

 

 

 


מתערוכה לתערוכה, עולה מספר החברות המשתתפות. השנה במאי 18, תשתתפנה 200 חברות, יערכו אירועים מיוחדים, תינתן אפשרות לקיים פגישות פרטיות ובכך למקסם את היכולת להחליף ידע שייתכן ועם הזמן, יהפוך לפעילות עסקית מניבה, המשך טבעי למפגש הראשוני בתערוכה.

לצד התערוכה, יתקיים הכנס המדעי, שהשנה יתמקד ב’חקלאות באזורים צחיחים‘ – אזורים עם רמת משקעים נמוכה שמצריכים השקיה וטיפולים אחרים על מנת לקיים חקלאות אינטנסיבית מודרנית תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות.

חקלאות יוצרת מציאות, כבר אמרנו? דר’ אורי ירמיהו, מומחה להזנת הצמח במרכז מחקר גילת, ב‘מכון וולקני’ ישמש כנשיא הכנס השנה; “פוריות הקרקעות באזורים צחיחים היא כה נמוכה שתחום ‘הזנת הצמח’ הינו בעל חשיבות מכרעת לקיומה של חקלאות מתקדמת באזורים אלו.

ישראל מובילה בעולם בתחומי ההזנהמערכות השקיה וטכנולוגיות. כל העולם, מתמודד עם מחסור ב-מים, שינויי האקלים, משנים את איזון המים ברחבי העולם ונוצרים שטחים צחיחים ויבשים שיכולים לייצר מזון, כמו בנגב המערבי שלנו, נגב ירוק שמייצר חקלאותנהדרת לישראל ולעולם; ירקות, פירות, פרחים ואין מניעה לגדל בו הכל”.

יושב ראש עמותת אגריטך, מר אופיר ליבשטיין, מוסיף, כי; “בכנס השנה בין התאריכים ה-8 עד ה-10 במאי, יתקיימו 16 מושבים, קרוב ל-50 מרצים, בחלקם מומחים בתחום הגנת הצומח וצמחים מיוחדים, שיגיעו מרחבי העולם, יוצגו פרויקטים בינלאומיים באזורים צחיחים ב-סין, הודו, אפריקה ונוספים.


כמו כן, יתקיים מושב מיוחד שיתמקד במש”ב – הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, שחוגגת 60 שנהשל העברת ידע מדעי ישראלי למדינות מתפתחות. למושב זה, צפויים להגיע עשרה שרי חקלאות ממדינות מתפתחות“.

 

Source:  http://kanisrael.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9A-2018-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%94-20-%D7%AA%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A6/

TO RECEIVE THE LATEST NEWS IN THE FIELD, JOIN THE LINKEDIN GROUP

By |2018-02-20T14:31:38+00:00February 20th, 2018|Press|Comments Off on Agritech 2018: Changing the Face of Agriculture (Hebrew)

About the Author: